NÔNG DÂN CHIA SẼ - Cô Tư nghĩ thế nào về Sản phẩm TRỢ LỰC pH+?

Cô Tư chia sẽ kinh nghiệm về sản phẩm Trợ lực pH+ trên vườn sầu riêng 7 năm tuổi ở Cai Lậy, Tiền Giang.

 

 

Facebook Chat Icon
icon
0932900651