SỰ KIỆN - Hội Thảo Khoa học về Sức Khỏe Cây Sầu Riêng năm 2024

Công Ty CP SHNN Hai Lúa Vàng hân hạnh cùng đồng hành với các Nhà khoa học từ Viện Cây Ăn Quả và Đại học Cần Thơ tổ chức Hội Thảo Khoa học về Sức Khỏe Cây Sầu Riêng năm 2024.

Facebook Chat Icon
icon
0932900651