Thuốc BVTV

FUGITOP ĐHCT

FUGITOP ĐHCT

Đặc trị thán thư, đốm vằn, lem lép hạt, khô lá, rụng lá.
Giá: Liên hệ
SẠCH KHUẨN

SẠCH KHUẨN

THÀNH PHẦN:  Oxytetracyline Hydrochloride....60g/kg Gentamycin Sulfate...................20g/kg Phụ gia đặc biệt...
Giá: Liên hệ
SIÊU ĐẠO ÔN

SIÊU ĐẠO ÔN

THÀNH PHẦN: Fenoxanil...............100 g/l Tricyclazole.............50g/l Sulfur......................300g/l CÔNG DỤNG: Đặc trị Đạo...
Giá: Liên hệ
HELP FAMER

HELP FAMER

THÀNH PHẦN:  Azoxystrobin.......................250g/lít Difenoconazole...................150g/lít Phụ gia đặc biệt CÔNG...
Giá: Liên hệ
SẠCH ĐẠO ÔN

SẠCH ĐẠO ÔN

THÀNH PHẦN:  Tricyclazole 75% w/w. Phụ gia cao cấp: 25% w/w CÔNG DỤNG: ĐẠO ÔN (CHÁY LÁ) (Lá -Thân - Cổ...
Giá: Liên hệ
REPPLAY 75WP

REPPLAY 75WP

THÀNH PHẦN:  Nereistoxin...................70% Imidacloprid.............5% -  Phụ gia vừa đủ. CÔNG DỤNG: Diệt trừ bọ trĩ, rầy...
Giá: Liên hệ
NAXA 800DP

NAXA 800DP

THÀNH PHẦN:  Nấm xanh Metarhizium anisopliae......80%(1-1,5 x108 bào tử/gr) Chất phụ gia đặc...
Giá: Liên hệ
AGRIMYL 72WP

AGRIMYL 72WP

THÀNH PHẦN:  Mancozeb......64% w/w; Metalaxyl........8% w/w; Phụ gia..........28% w/w; CÔNG DỤNG: - Hoạt chất Mancozeb + Metalaxyl...
Giá: Liên hệ
AGRIMYL 72WP GOLD

AGRIMYL 72WP GOLD

THÀNH PHẦN:  Mancozeb......64% w/w; Metalaxyl........8% w/w; Phụ gia..........28% w/w; CÔNG DỤNG: - Hoạt chất Mancozeb + Metalaxyl...
Giá: Liên hệ
AGRIMYL 72WP MĐ

AGRIMYL 72WP MĐ

THÀNH PHẦN:  Mancozeb......64% w/w; Metalaxyl........8% w/w; Phụ gia..........28% w/w; CÔNG DỤNG: - Hoạt chất Mancozeb + Metalaxyl...
Giá: Liên hệ
THẦN ĐIÊU

THẦN ĐIÊU

THÀNH PHẦN:  Bismerthiazole 300g/kg. Phụ gia đặc biệt (chất loang trãi, chất thấm sâu, hoạt chất hấp thụ vào thân...
Giá: Liên hệ
ĐẠO ÔN - VI KHUẨN

ĐẠO ÔN - VI KHUẨN

THÀNH PHẦN:  CÔNG DỤNG:   HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:  
Giá: Liên hệ
MOTSKILL

MOTSKILL

THÀNH PHẦN:  CÔNG DỤNG:   HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:  
Giá: Liên hệ