Sầu Riêng - Quản lý Rầy Nhẩy như thế nào là hiệu quả?

Thạc sĩ Phạm Thành Chơn - GĐ. Phòng Quảng bá công ty Hai Lúa Vàng chia sẽ cách phòng trị Rầy Nhẩy trên vườn Sầu Riêng.

Sản phẩm : Ilter Super 380SC và Chất hỗ trợ Lực Sĩ Kiến Càng

 

Viết bình luận của bạn
Facebook Chat Icon
icon
0932900651