Bộ giải pháp SẠCH BỆNH ĐHCT DRONE 4.0

Liên hệ
Còn hàng

Help famer - Asmiltatop super 400sc
Azoxystrobin...…...250g/lít
Difenoconazole......150g/lít
Phụ gia vừa đủ
Sát khuẩn lạnh - Gamycinusa 150sl
Kasugamycin...…............10g/lít
Streoptomycin sulfate....140g/lít
Phụ gia vừa đủ
Siêu đạo ôn - Kitini super 450sc
Fenoxanil...…................100g/lít
Sulfur.............................300g/lít
Tricyclazole......................50g/lít
Phụ gia vừa đủ
Thấm sâu lưu dẫn ĐHCT - BONE 3000 BLĐ

Bo (B): 3.000ppm
Phụ gia bổ sung:
Alkoxylated C10 Alcohol Surfactant (ACA) 20g/lít
Polyoxyethylene(20) sorbitan monooleate 5g/lít

Facebook Chat Icon
icon
0932900651