Phân bón là "chất dinh dưỡng" do con người bổ sung cho cây trồng – là một điều quan trọng trong canh tác nông nghiệp.  Công ty CP SHNN Hai Lúa Vàng đã cho ra nhiều dòng sản phẩm phân bón dinh dưỡng trên nhiều đối tượng cây trồng nhằm kịp thời phục vụ cho nhu cầu đang ngày càng phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam.

  • HLV Super HUMIC
  • OMEGA 307 - CAT (Siêu lớn trái)
  • Alipat Root BLĐ

 

Facebook Chat Icon
icon
0932900651